Home > Мissie
Onze Missie newwebpics002 De Europese Schisis Organisatie is een niet commerciële organisatie die de vooruitgang van medische deskundigheid en normen voor de zorg van de schisis behandeling bevordert.


Onze Core overtuigingen zijn:
  1. Gelijkheid van recht op zorg
  2. Multidisciplinaire benadering
  3. Betrokkenheid van locale zorgspecialisten
  4. Inspraak van gebruikers bij beslissingen op het gebied van zorgorganisatie
  5. Organiseren van hulpverlening tussen gezinnen onderling
  6. Ondersteuning voor samenwerkend wetenschappelijk onderzoek naar de oorzaken van schisis en de preventie ervan.

ANBI LOGO