Home > Doelstellingen
Doelstellingen De Europese Schisis Organisatie werd opgericht in juli 2007 en is gevestigd in Den Haag, Nederland. Zij werd opgezet als een Europees internationaal samenwerkingsverband tussen gebruikers (patiënten en ouders), en specialisten die bij deze zorg betrokken zijn. Dit vindt zijn afspiegeling in de samenstelling van het bestuur, bestaande uit patiënten vertegenwoordigers en zorgspecialisten in gelijke verhouding (zie onder). Centraal in de filosofie van de organisatie staat dat over geheel Europa patiënten en gebruikersgroepen gemeenschappelijk met de zorgspecialisten dienen samen te werken teneinde de schisis zorg te verbeteren. De taakstelling van de organisatie is:
  • Opvoedingsprojecten in landen met de meest aantoonbare noodzaak, in het bijzonder daar waar het vermoeden bestaat dat kinderen buiten de maatschappij dreigen te geraken, bijvoorbeeld Bulgarije, Roemenie.
  • Het inzamelen van financiële middelen voor multidisciplinaire zorg bij verschillende instanties.
  • Voordurende waakzaamheid voor de uitvoering van de schisis zorgvoorzieningen en patiëntenbegeleiding.
  • Organiseren van educatieve conferenties voor zorgspecialisten en patiëntengroepen over geheel Europa.

ANBI LOGO